תקנון האתר ותנאי שימוש בו

strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/jscd/public_html/drupal5test/modules/community_tags/community_tags.module on line 178.

כללי אתר nagaroot.com

אתר nagaroot.com רשאי לשנות את כללי האתר מעת לעת מבלי למסור הודעה על כך מראש.
על כל משתתף באתר חלה האחריות להיות מיודע בכללי האתר.
כל משתתף כלשהוא של אתר nagaroot.com כקורא או משתתף פעיל / סמוי מסכים וכפוף לכללים הבאים:

מבוא

1. אתר nagaroot.com הינו מקום מפגש ודיון לגולשים באתר. באמצעות האתר ניתן להחליף מידע / דעות / רעיונות ומחשבות.
2. האתר נתון לפיקוח כללי וטכני של הנהלת האתר ומנהלי הפורומים באתר.
3. הנהלת האתר ומנהלי הפורומים רשאים להסיר הודעות מהפורומים על פי שיקול דעתם הבלעדי.
4. אתר nagaroot.com אינו אחראי על התכנים המועלים למרות הפיקוח עליהם.
5.  אתר nagaroot.com מסיר מעצמו מראש כל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר.
6. כל האמור במערכת כללים זאת נכתב בלשון זכר אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

הגדרות:

1. "האתר" – אתר האינטרנט היושב בכתובת www.nagaroot.com יקרא להלן "האתר".
2. "מערכת הפורומים" - מהווה מדור באתר, מאפשרת תקשורת והחלפת דעות / מידע / נתונים וידע בין המבקרים באתר.
3. "מנהל פורום" - אדם אשר מונה על ידי אתר להיות אחראי על התנהלות פורום אחד או יותר באתר ועושה זאת ללא כל תמורה.
4. "משתתף" - כל אדם / גוף אשר מבקר / משתמש / גולש / נכנס לאתר ו/או למערכת הפורומים.
5. "הודעה" - כל תוכן המוכנס על ידי משתתף באחד הפורומים, כוללת טקסט, תמונות, קבצים, קישורים, מראי מקום, נתונים, הערכות, דעות, חוות דעת, מידע, רעיונות וכל ביטוי אחר הכולל תוכן כלשהוא.

תכני ההודעות ושמוש בשפה

1. כל משתתף, נושא באחריות בלעדית לתוכן ההודעה אותה הוא מכניס לאתר.
2. תכני ההודעות נכתבים על דעת כותביהם בלבד ואין לאתר ולהנהלת האתר כל חלק או צד בדברים אלה.
3. אין לאתר כל אחריות על טיב המידע הנמסר באמצעות האתר.
4. המידע שמשתתף מפרסם באתר, יהיה חשוף לכל יתר המשתתפים בפורומים והגולשים באינטרנט.
יש לנהוג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (לדוגמה: שם, טלפון, כתובת דואר וכתובת דוא"ל, פרטי עיסוק , מקום עבודה, מקום לימודים וכל מידע מזהה אחר).
5. יש לנהוג בתבונה ובזהירות בתגובות או בפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר.
6. יש לנהוג באותה מידה של זהירות שהיה המשתתף נוקט ביצירת קשר, שאינו נעשה באמצעות האינטרנט.
7. אין לפרסם תכנים המעודדים בצוע עבירות על החוק ו/או מהווים הפרה כלשהיא של החוק.
8. אין לפרסם תכנים הכוללים שימוש בשפה בוטה, גסה, מעליבה, פוגעת.
9. אין לפרסם תכנים מוציאי לשון הרע ו/או פוגעים בפרטיות של אדם אחר.
10. אין לפרסם תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
11. אין לפרסם תכנים אשר מפירים זכויות יוצרים של אדם אחר.
12. אין לפרסם קישורים לאתרים אחרים המפרים את החוק בכל צורה שהיא.
13. אין לפרסם תכנים המכילים וירוסי מחשב ו/או "סוסים טרויינים" ו/או אמצעים טכניים שמטרתם גרימת נזק לאדם / גוף אחר.
14. אין לפרסם תכנים אשר אינם רלונטיים לפורום בו אתה משתתף.
15. האתר, מנהלו ומנהלי הפורומים רשאים להסיר תכנים אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו.
16. האתר רשאי למחוק תכנים אלו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך בקבלת אישור כלשהוא מגורם / אדם כלשהו.
17. האתר אינו מחויב להסביר את שיקוליו בעת הפעלת סמכותו במערכת הפורומים.

זכויות יוצרים וקנין רוחני

1. כל משתתף באתר, רשאי להכניס הודעות המכילות תוכן אשר נוצר על ידו ו/או הוא בעל זכויות היוצרים באותו התוכן.
2. מלוא זכויות היוצרים והקנין הרוחני בכל תכני האתר לרבות מערכת הפורומים, ובכל טקסט / תמונה / קוד מחשב / קובץ מחשב / קובץ גרפי וכל חומר אחר הכלול באתר – שייכים למשתתף שהכניס אותם בלבד.
3. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא הסכמתם של בעלי זכויות היוצרים.

הגנה על פרטיות

1. על כל משתתף באתר להניח כי פרטיו האישיים חשופים לכל.
2. למרות שמשתתף באתר בוחר לעצמו כינוי שעשוי להיות שונה משמו האמיתי, אין הדבר מעניק הגנה כלשהי מחשיפת שמו האמיתי.
3. אתר nagaroot.com מסיר מעצמו כל אחריות ואינו מחויב להגנה על פרטיות המשתתפים בכל צורה שהיא.

אחריות על תכנים ומידע

1. כל משתתף באתר, נושא באחריות בלעדית לתוכן אותו הוא מכניס לאתר.
2. כל משתתף בפורום, נושא באחריות בלעדית לתוכן ההודעה אותה הוא מכניס למערכת הפורומים.
3. כל המידע המפורסם באתר, אינו עובר בדיקה של אתר nagaroot.com או מפעיליו והמנהלים.
4. האתר, מנהלו ומנהלי הפורומים אינם מכירים את המשתתפים ואינם יכולים לבקר ולבדוק את אמיתות המידע המפורסם על ידם.
5. גם במקרה שמי ממנהלי האתר מכיר משתתף כלשהוא, אין האתר יכול לבקר ולבדוק את אמיתות המידע המפורסם על ידי אותו משתתף.
6. אתר nagaroot.com אינו נושא בשום אחריות ביחס לתכנים המוכנסים לאתר.
7. אתר nagaroot.com ממליץ לנקוט במשנה זהירות ביחס למידע המפורסם בו. ובפרט ביחס למידע מקצועי הניתן כביכול על ידי משתתפים הטוענים שבידם מידע וידע מקצועי שכזה.
8. המשתתפים והמשתמשים באתר אינם יכולים לבוא בטענה או דרישה או קובלנה או תביעה כלפי האתר nagaroot.com, מנהלו ומנהלי הפורומים השונים אודות התכנים שפורסמו באתר ובמערכת הפורומים ואודות השימוש שבחרו לעשות בתכנים אלה.
9. השימוש במידע / תכנים / שירותים המוצגים באתר ובמערכת הפורומים הנם באחריות הבלעדית והמלאה של כל משתתף הבוחר להשתמש בהם.
10. האתר ו/או מערכת הפורומים לא יהוו לעולם תחליף למידע ושירותים הניתנים על ידי אנשי מקצוע ו/או אנשים אחרים הנשכרים על ידי כל אדם למתן מידע / שרות כלשהוא.
11. כל החלטה שיקבל משתתף ו/או מי מטעמו ביחס לשימוש בתכנים ומידע שפורסמו באתר או במערכת הפורומים, הינה באחריותו הבלעדית של אותו אדם.
12. כל משתתף מודע ומסכים כי משתתפים אחרים יגיבו להודעות ולתכנים שהכניס לאתר.
13. אתר nagaroot.com אינו נושא בשום אחריות ביחס לתכנים המוכנסים לאתרכתגובה לתכנים שהוכנסו על ידי משתתפים אחרים.
14. אתר nagaroot.com לא יהיה אחראי לשימוש שיעשה על ידי צד שלישי בפרטים ומידע ותכנים שפורסמו על ידי משתתף.
15. כל משתתף לא יוכל לתבוע את האתר, הנהלת האתר ועובדי האתר, עקב נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהשתתפותו ו/או שימושו באתר או במערכת הפורומים.
16. אתר nagaroot.com לא יישא באחריות כלשהיא לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שעלולה להיגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו בכל החלטה שתנבע מהמידע שפורסם באתר ע"י צד שלישי ו/או ע"י מנהל פורום ו/או ע"י האתר עצמו.

אחריות מנהלי הפורומים

1. מנהל הפורום רשאי להשתמש בשיקול דעתו על מנת לסייע למשתתפים בפורום.
2. מנהל הפורום רשאי לענות לשאלות המועלות בפורום.
3. מנהל הפורום רשאי לפרסם מידע שלדעתו הנו רלוונטי למשתתפים בפורום אותו הוא מנהל.
4. מנהל הפורום רשאי להסיר הודעות שלדעתו מפירות את כללי מערכת הפורומים.
5. מנהל הפורום נושא באחריות לתוכן דבריו כשם שכל משתתף במערכת הפורומים נושא באחריות לתוכן דבריו.
6. על כל משתתף להתייחס להודעות מנהלי הפורומים כשם שהיה מתייחס לכל הודעה של משתתף אחר.
7. אין להניח כי מנהל פורום הינו סמכות מקצועית באותו הפורום אותו הוא מנהל.
8. כל משתתף העושה שימוש במידע הניתן על ידי מנהל הפורום עושה זאת על אחריות הבלעדית המלאה.
9. מנהל הפורום לא יישא באחריות כלשהיא לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שעלולה להיגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו בכל החלטה שתנבע מהמידע שפורסם באתר ע"י צד שלישי ו/או ע"י מנהל הפורום עצמו ו/או על ידי אתר nagaroot.com עצמו.
10. מנהל הפורום משמש בתפקידו זה בהתנדבות וללא כל תמורה, לא חלים בינו לבין מפעיל האתר ו/או בעליו יחסי עובד-מעביד. אתר nagaroot.com רשאי להפסיק את פעילותו של מנהל פורום ולהחליפו במנהל פורום אחר.

 

הגבלת אחריות

1. בנוסף לאמור לעיל, האתר, מנהלו, בעלי האתר ומנהלי הפורומים, לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר.
2. אתר  nagaroot.com, הנהלתו, בעלי האתר, מנהליו ומנהלי הפורומים או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות ביחס לכל נזק, ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, או לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

תנאי שימוש ואחריות המשתמש

1. מובהר בזאת, כי האתר רשאי להפסיק את השימוש באתר עקב הפרת תנאי מתנאי הסכם זה.
2. האתר רשאי להרחיק משתתף מהשתתפות באתר (השתתפות פעילה או סמויה).
3. כל משתמש שהורחק ע"י האתר לא יוחזר גם אם יבחר להשתמש בשם משתמש אחר.
4. המשתמש ישפה את אתר nagaroot.com , מנהלי האתר, בעלי האתר, עובדי האתר, ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, פגיעה במוניטין, הפסד או אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

תנאים נוספים

1. אתר nagaroot.com רשאי לשנות את כללי מערכת הפורומים מעת לעת מבלי למסור הודעה על כך מראש ופרסום השינוי בשרשור שיודבק בראש עמוד של כל פורום יחשב כפרסום מספיק.
2. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
3. מקום השיפוט הבלעדי לכל דבר וענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים בישראל.

יצירת קשר עם מנהל האתר:
משה אשל
[email protected]

 

Login or register to tag items